Política de seguretat

Arumel defineix, com a política general, l’oferiment de serveis amb compromís de manteniment de confidencialitat, integritat, disponibilitat, traçabilitat i autenticitat de la informació, complint sempre de manera estricta els requisits legals i reglamentaris vigents.

La Direcció promou el manteniment i la millora contínua d’un sistema de gestió de la seguretat, basat en l’Esquema Nacional de Seguretat, hi posa tots els recursos que consideri necessaris i procura el compliment de les seves mesures de seguretat per enfortir aquestes bases i assolir els objectius.

Des de la Direcció es promou la reducció o eliminació de riscos o efectes en l’activitat d’Arumel que es poguessin derivar d’eventuals fallades de seguretat, tenint en compte les conseqüències d’una pèrdua de confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat dels actius existents.

Per aconseguir aquests principis bàsics, la Direcció formula anualment objectius de seguretat de la informació i n’efectua el seguiment per mitjà de la verificació del seu compliment i l’establiment de les mesures necessàries en cas que aquest compliment es vegi amenaçat.