Política de seguretat

Arumel defineix, com a política general, l’oferiment de serveis amb compromís de manteniment de confidencialitat, integritat, disponibilitat, traçabilitat i autenticitat de la informació, complint sempre de manera estricta els requisits legals i reglamentaris vigents.

La Direcció promou el manteniment i la millora contínua d’un sistema de gestió de la seguretat, basat en l’Esquema Nacional de Seguretat, hi posa tots els recursos que consideri necessaris i procura el compliment de les seves mesures de seguretat per enfortir aquestes bases i assolir els objectius.

Des de la Direcció es promou la reducció o eliminació de riscos o efectes en l’activitat d’Arumel que es poguessin derivar d’eventuals fallades de seguretat, tenint en compte les conseqüències d’una pèrdua de confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat dels actius existents.

Per aconseguir aquests principis bàsics, la Direcció formula anualment objectius de seguretat de la informació i n’efectua el seguiment per mitjà de la verificació del seu compliment i l’establiment de les mesures necessàries en cas que aquest compliment es vegi amenaçat.

 

Esquema Nacional de Seguretat

Arumel compta amb el certificat de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat per al seu sistema d’informació, que dona suport a consultoria, implantació i manteniment de sistemes informàtics.

Certificación conformidad con el ENS