Segurtasun politika

Politika orokor gisa, Arumel-ek informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna, eskuragarritasuna, trazabilitatea eta egiazkotasuna mantentzeko konpromisoa hartzen duten zerbitzuak eskaintzen ditu, beti indarrean dauden lege- eta araudi-eskakizunak zorroztasunez betez.

Zuzendaritzak Segurtasunaren Eskema Nazionalean oinarrituta dagoen segurtasuna kudeatzeko sistema etengabe hobetzea eta horren mantentze-lanak burutzea sustatzen du. Horretarako, beharrezkoak diren baliabide guztiak jartzen ditu eskura, eta oinarri horiek sendotzeko eta helburuak lortzeko segurtasun-neurriak ere betetzen ditu.

Zuzendaritzatik Arumel-en jardueran segurtasun-huts posibleen eraginez eman daitezkeen arriskuak edo ondorioak murriztea edo ezabatzea sustatu nahi dugu, dauden aktiboen konfidentzialtasun-, osotasun-, eskuragarritasun-, egiazkotasun- edo trazabilitate-galearen ondorioak kontuan hartuz.

Oinarrizko printzipio horiek lortzeko, Zuzendaritzak informazioaren segurtasunerako helburuak ezartzen ditu urtero, eta horien jarraipena egiten du, betetzen direla egiaztatzeko. Horrela, betetze hori arriskuan badago, beharrezkoak diren neurriak ere har ditzake.