Avís legal

El lloc web arumel.com i la marca comercial Arumel són propietat de l’empresa Antón Campos Consultors, S.L., d’ara endavant ACC, amb CIF ESB70149703 i adreça postal a Lugar de Piñeiro 38, Meirás, Sada, 15168 A Coruña; inscrita al Registre mercantil de la Corunya, tom 3.289, foli 28, fulla C-43.102. Aquest lloc web té com a finalitat la publicitat de l’activitat de l’empresa propietària del lloc web i de la marca i com a destinatari qualsevol usuari o lector, d’ara endavant USUARI, que hi tingui accés per qualsevol mitjà i referència directa o indirecta.

Les obres originals publicades en aquest lloc web, és a dir, programari i documentació, seran propietat d’ACC. Les obres derivades generades a partir d’altres obres llicenciades sota la protecció de GNU General Public License (GNU GPL) o Creative Commons License (CCL) heretaran la condició de llicenciament original de l’obra de la qual es derivin. Qualsevol USUARI amb accés a aquest lloc web tindrà dret a copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra original generada i a fer obres derivades sempre que: es reconegui l’autoria original de l’obra, no s’utilitzi amb finalitats comercials o de lucre i l’obra derivada es llicenciï en aquestes mateixes condicions. ACC no es fa responsable de cap dany o perjudici causat per les obres pròpies o derivades de la documentació i del programari posats a disposició aquest lloc web. Així mateix, ACC no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts facin d’enllaços a aquest lloc web o pàgines d’aquest lloc web. L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de relacions entre ACC i el propietari del lloc web en el qual s’estableixin, ni l’acceptació i aprovació per part d’ACC dels seus continguts o serveis que s’ofereixin allà i es posin a disposició a la Xarxa.

ACC es compromet a garantir les normes de protecció de dades dictades per la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i les posteriors normes i reglaments que la desenvolupen. A aquests efectes, la pàgina de contacte d’aquest lloc web podrà requerir dades de caràcter personal amb l’única finalitat d’establir el contacte professional requerit per l’USUARI. Aquestes dades es mantindran en la més estricta confidencialitat i no s’utilitzaran per a cap altra finalitat que la del contacte requerida per l’USUARI. L’USUARI podrà revocar el consentiment donat i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el mateix formulari de contacte.