SUPORT, OPERACIÓ I MANTENIMENT

Ens dediquem a això perquè creiem que ningú no hauria de permetre’s perdre una sola dada. La tecnologia ho permet a un cost reduït i nosaltres som aquí per vetllar per això. Ens assegurem que les dades estiguin sempre disponibles a través d’accessos ràpids i segurs. Comptem amb talent i experiència molt per sobre de la mitjana i volem compartir-los per assegurar el valor que la tecnologia pot aportar al negoci final.

Prestem Serveis de Suport, Operació i Manteniment de bases de dades Oracle, SQLServer, PostgreSQL i MySQL. Els nostres serveis tenen una disponibilitat 24×7, un temps de resposta d’1 hora i temps de resolució predefinits per a incidents, problemes i peticions de canvi.

Recollim els nostres compromisos de servei mitjançant SLA escrits en contracte.

Preventiu, mitjançant el monitoratge proactiu i continuat que ens permet conèixer a l’instant la qualitat del servei que presten els sistemes informàtics.

Correctiu, mitjançant la gestió d’incidents i problemes seguint les recomanacions de la ITIL Fundation.

Perfectiu, ocupant-nos de l’excel·lent rendiment dels sistemes d’una manera continuada i col·laborant estretament amb l’equip de desenvolupament en SQL Tuning i amb l’equip de sistemes en assumptes relacionats amb l’arquitectura i el rendiment del maquinari.

Evolutiu, consistent en l’aplicació de pedaços i actualitzacions de bases de dades actualitzant-les a la noves versions admeses pel fabricant, així com resolem peticions de canvi en els esquemes de dades de les aplicacions.

Adaptatiu, per a l’adaptació del programari gestor de bases de dades a canvis derivats de requeriments legals i evolutius del maquinari o les aplicacions.

Comptem amb eines per monitoritzar l’activitat i el rendiment d’un servidor i instàncies de base de dades que ens permeten conèixer al minut la qualitat del servei mesurat en disponibilitat i rendiment. Monitoritzem més de 400 ítems per cada servidor de bases de dades, entre els quals s’inclouen esdeveniments de sistema operatiu, els serveis de clúster, bloquejos, tasques i estadístiques de bases de dades.

 

.

PROJECTES

Planifiquem i executem projectes de desplegament de bases de dades, migració de dades, rèpliques i actualitzacions. Som enginyers molt estrictes amb el significat d’aquesta paraula. Les nostres propostes inclouen planificacions molt detallades que després executem amb precisió i un rigor estricte en abast, qualitat, temps i cost.

Executem una mitjana de 20 projectes l’any per als quals seguim la metodologia PMI en què estem formats. Despleguem programari, creem, configurem, apedacem i repliquem bases de dades perquè funcionin de manera forta, segura i al màxim rendiment que permeti el maquinari.

 

Totes les nostres propostes de projecte inclouen un pla de projecte molt detallat: les tasques que s’han d’executar agrupades en fases; les persones amb noms i cognoms que les executaran; la càrrega de treball que suposa el projecte per a cada persona; la durada del projecte i de les fases; les fites de lliurament; els riscos associats al projecte, quantificant la probabilitat d’ocurrència, mesurant l’impacte i planificant un pla de contingència en cas d’ocurrència, i, per descomptat, el cost, que òbviament serà sempre fix.

 

En els nostres projectes les mancances o els desviaments en la data de lliurament simplement no existeixen. Encara que les causes ens siguin alienes, com ara demores en el lliurament de maquinari o errors en el programari, treballem amb l’equip del nostre client per donar resposta a aquests problemes com a membres del seu equip. Ens fem propis tots els problemes del projecte i actuem per prevenir-los i resoldre’ls.

Despleguem i configurem programari gestor de bases de dades: Oracle, SQLServer, PostgreSQL i MySQL; programari de virtualització; sistemes operatius; programari de clúster Oracle RAC; programari de rèplica de dades. Creem bases de dades amb la configuració precisa per a un ús transaccional o Data Warehouse. Configurem rèpliques per a bases de dades en mode standby manual o automàtic amb Oracle DataGuard o Oracle GoldenGate.

 

Migrem dades entre plataformes de maquinari i bases de dades heterogènies. Per fer-ho abordem la migració en dues fases, una primera de prova amb la finalitat de verificar el procediment de migració (riscos i temps d’intervenció) i les proves d’aplicació (connectivitat i rendiment), i una segona fase definitiva que possiblement s’executarà fora de l’horari habitual. Per a sistemes crítics on el negoci no ens permeti un temps de tall ampli, podem executar la migració amb un microtall de pràcticament la reconnexió de les aplicacions. Els nostres projectes de migració finalitzen amb un període de suport post-migració principalment dedicat al suport enfront d’incidències de connectivitat i rendiment de les aplicacions.

Planifiquem i executem projectes d’actualització i apedaçament de bases de dades amb el mínim tall de servei i garanties de continuïtat del servei.

 

ASSESORAMENT

Som consultors que acumulem dècades d’experiència en bases de dades sobre múltiples plataformes. Coneixem molt bé les diferents arquitectures de sistemes, així com el complex món de les llicències de bases de dades i els avantatges i riscos dels serveis al núvol. Com no comptar amb l’opinió d’algú així en la teva organització?

Prestem serveis d’auditoria de llicències i bases de dades, analitzant i diagnosticant problemes de seguretat, configuració i rendiment de bases de dades Oracle, SQLServer, PostgreSQL i MySQL. Pensem que saber amb precisió el que es té és el primer pas per millorar-ho.

Després de conèixer el que es té, fem propostes de millora mitjançant projectes de consultoria on proposem canvis per a les bases de dades amb la finalitat de consolidar-les, aportar-los alta disponibilitat i seguretat i millorar-ne el rendiment. Aquestes propostes es materialitzen en l’elaboració d’un projecte o programa de projectes detallats en abast, temps i cost perquè qualsevol equip experimentat de DBA pugui executar-ho.

Assessorem en la presa de decisions estratègiques per a l’organització pel que fa a la tecnologia (sistemes, bases de dades i servidors d’aplicació). Així, per exemple, participem en estudis de viabilitat de Serveis al Núvol (IaaS, PaaS o SaaS) per a l’organització enfront de romandre en centres de dades pròpies amb llicenciaments en propietat. Fem estudis econòmics que avalin una o una altra decisió. Després d’aquests estudis, executem projectes de moviment de serveis al núvol.