A documentación de Oracle é clara no referente ás restricións para dispoñer de Flex Asm cunha base de datos 11.2.0.4 (que é o noso caso):

Table 4-4 Oracle ASM features enabled by disk group compatibility attribute settings

Disk Group Features Enabled COMPATIBLE.ASM COMPATIBLE.RDBMS COMPATIBLE.ADVM
Oracle ASM flex and extended disk groups >= 12.2 >= 12.2 n/a

 

Pois ben, imos explicar como saltar eta restrición

O matiz é… tela montada sobre acfs. 🙂

A nosa base de datos:

SYS@test11g1> select * from v$version;
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production
CORE 11.2.0.4.0 Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production

[oracle@node1 ~]$ srvctl config database -d test11g
Database unique name: test11g
Database name: test11g
Oracle home: /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1
Oracle user: oracle
Spfile: /acfs/prodata/TEST11G/spfiletest11g.ora
Domain:
Start options: open
Stop options: immediate
Database role: PRIMARY
Management policy: AUTOMATIC
Server pools: test11g
Database instances: test11g3,test11g1,test11g2
Disk Groups:
Mount point paths: /acfs/proctlrdo,/acfs/prodata,/acfs/profra
Services: pruebas
Type: RAC
Database is administrator managed

 

O noso clúster:

[grid@node1 ~]$ crsctl get cluster mode status
Cluster is running in "flex" mode

[grid@node1 ~]$ asmcmd showclustermode
ASM cluster : Flex mode enabled

[grid@node1 ~]$ srvctl config asm
ASM home: <CRS home>
Password file: +PROVOTOCR/orapwASM
Backup of Password file:
ASM listener: LISTENER
ASM instance count: ALL
Cluster ASM listener: ASMNET1LSNR_ASM,ASMNET2LSNR_ASM

 

Lanzamos unha carga de máis de 300.000TPMs coa ferramenta swingbench sobre a máquina.

Tiramos a instancia ASM no nodo 1 matando o proceso pmon dende o SO:

[grid@node1 ~]$ ps -ef |grep pmon
grid 14164 1 0 13:16 ? 00:00:00 apx_pmon_+APX1
oracle 106603 1 0 15:57 ? 00:00:01 ora_pmon_test11g1
grid 157454 1 0 17:20 ? 00:00:00 asm_pmon_+ASM1
grid 189193 135315 0 18:13 pts/0 00:00:00 grep --color=auto pmon

[grid@node1 ~]$ date; kill -9 157454
Wed Jul 12 18:14:19 CEST 2017

[grid@node1 ~]$ ps -ef |grep pmon
grid 14164 1 0 13:16 ? 00:00:00 apx_pmon_+APX1
oracle 106603 1 0 15:57 ? 00:00:01 ora_pmon_test11g1
grid 189529 1 0 18:14 ? 00:00:00 asm_pmon_+ASM1
grid 189595 135315 0 18:14 pts/0 00:00:00 grep --color=auto pmon

 

O alert da instancia sobre ACFS nin se inmuta:

[baleiro]

e o alert do CRS o único que amosa é:

2017-07-12 18:14:20.030 [ORAAGENT(12204)]CRS-5011: Fallo al comprobar el recurso "ora.asm": Detalles en "(:CLSN00006:)" en "/u01/app/grid/diag/crs/ctbl109/crs/trace/crsd_oraagent_grid.trc"

2017-07-12 18:14:20.107 [ORAAGENT(12204)]CRS-5011: Fallo al comprobar el recurso "ora.asm": Detalles en "(:CLSN00006:)" en "/u01/app/grid/diag/crs/ctbl109/crs/trace/crsd_oraagent_grid.trc"

 

Pero para os nosos servizos e base de datos, todo segue igual:

ora.test11g.db
   1    ONLINE ONLINE    node1         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    node2         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1,STABLE
   3    ONLINE ONLINE    node3         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1,STABLE
ora.test11g.pruebas.svc
   1    ONLINE ONLINE    node1         STABLE
   2    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
   3    ONLINE ONLINE    node3         STABLE

 

Incluso parando cun abort, e force, a instancia ASM do nodo, e todo segue a funcionar:

[grid@node1 ~]$ srvctl stop asm -n node1 -stopoption ABORT -force
[grid@node3 ~]$ crsctl stat res -t
--------------------------------------------------------------------------------
Name      Target State    Server          State details    
--------------------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.ASMNET2LSNR_ASM.lsnr
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.LISTENER.lsnr
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.MGMTDB.dg
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        OFFLINE OFFLINE   node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROADMIN.VPROADMIN.advm
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROADMIN.VPROADMINXP.advm
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROADMIN.dg
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        OFFLINE OFFLINE   node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROCTLRDO.VPROCTLRDO.advm
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROCTLRDO.dg
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        OFFLINE OFFLINE   node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PRODATA.VPRODATA.advm
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PRODATA.dg
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        OFFLINE OFFLINE   node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROFRA.VPROFRA.advm
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROFRA.dg
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        OFFLINE OFFLINE   node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.PROVOTOCR.dg
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        OFFLINE OFFLINE   node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.chad
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.net1.network
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.ons
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.proadmin.vproadmin.acfs
        ONLINE ONLINE    node3         mounted on /acfs/proadmin,STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         mounted on /acfs/proadmin,STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         mounted on /acfs/proadmin,STABLE
ora.proadmin.vproadminxp.acfs
        ONLINE ONLINE    node3         mounted on /acfs/proexpdp,STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         mounted on /acfs/proexpdp,STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         mounted on /acfs/proexpdp,STABLE
ora.proctlrdo.vproctlrdo.acfs
        ONLINE ONLINE    node3         mounted on /acfs/proctlrdo,STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         mounted on /acfs/proctlrdo,STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         mounted on /acfs/proctlrdo,STABLE
ora.prodata.vprodata.acfs
        ONLINE ONLINE    node3         mounted on /acfs/prodata,STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         mounted on /acfs/prodata,STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         mounted on /acfs/prodata,STABLE
ora.profra.vprofra.acfs
        ONLINE ONLINE    node3         mounted on /acfs/profra,STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         mounted on /acfs/profra,STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         mounted on /acfs/profra,STABLE
ora.proxy_advm
        ONLINE ONLINE    node3         STABLE
        ONLINE ONLINE    node1         STABLE
        ONLINE ONLINE    node2         STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    node3         STABLE
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    node1         STABLE
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.MGMTLSNR
   1    ONLINE ONLINE    node2         169.254.15.171 10.2.7.123 10.2.8.123,STABLE
ora.asm
   1    OFFLINE OFFLINE               Instance Shutdown,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    node2         Started,STABLE
   3    ONLINE ONLINE    node3         Started,STABLE
ora.node3.vip
   1    ONLINE ONLINE    node3         STABLE
ora.node1.vip
   1    ONLINE ONLINE    node1         STABLE
ora.node2.vip
   1    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.cvu
   1    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.mgmtdb
   1    ONLINE ONLINE    node2         Open,STABLE
ora.qosmserver
   1    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.scan1.vip
   1    ONLINE ONLINE    node3         STABLE
ora.scan2.vip
   1    ONLINE ONLINE    node1         STABLE
ora.scan3.vip
   1    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
ora.test11g.db
   1    ONLINE ONLINE    node1         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    node2         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1,STABLE
   3    ONLINE ONLINE    node3         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1,STABLE
ora.test11g.pruebas.svc
   1    ONLINE ONLINE    node1         STABLE
   2    ONLINE ONLINE    node2         STABLE
   3    ONLINE ONLINE    node3         STABLE
-------------------------------------------------------------------------------

 

Agora xa tes unha razón máis para migrar a ACFS 😉

Non olvidedes outra razón de igual peso… “snapshots” das nosas bases de datos en quente para backups e para montar contornos de test/desenvolvemento en minutos!!

Recomendamos o emprego da ferramenta gDBClone.

Sumando con Arumel!!

%d bloggers like this: